Komplex vállalati technológia-fejlesztés

Támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés, Infrastrukturális és ingatlan beruházás, Információs technológia fejlesztés, gyártási licenc, know-how, Vállalati HR fejlesztés, Tanácsadás igénybevétele.

A támogatás mértéke: 15-200 M Ft (kiadások max 50%-a)

Pályázhatnak: Közép-magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások

Beadási határidő: 2013. december 2.

Erdőszerkezet átalakítás

A támogatás célja: A támogatás célja az erdők természetességének, biológiai sokféleségének, egészségi állapotának javításához kapcsolódó nem termelő beruházások támogatása a leromlott szerkezetű vagy idegenhonos fafajokból álló erdőtársulások tájhonos, adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítása, valamint a megfelelő elegyesség, illetve több szintes állományszerkezet kialakítása révén.

Támogatható tevékenység: A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az alábbi tevékenységek elvégzésére: erdősítéssel, állománykiegészítéssel, fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel, tuskókenéssel történő szerkezetátalakítás;

A támogatás mértéke: 496- 1670 € /ha

Pályázhat, aki: Erdőgazdálkodó

Beadási határidő: 2013. július 2. – 2013. július 31.

Erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások

A támogatás célja: Őshonos fafajok megőrzése, természetes állapot, természetes felújulás biztosítása, tarvágás visszaszorítása, faji diverzitás, erdővédelem, tájvédelem elősegítése. Készletgondozás, szálalás ösztönzése.

A támogatás mértéke: 90 -200 €/ha /év

Pályázhat, aki: Erdőgazdálkodó

Beadási határidő: 2013. július 2. – 2013. július 31.

Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram

Forrás-kiegészítőként más elnyert támogatáshoz, kezdő vállalkozásoknak, sőt vállalkozói igazolvány nélkül tevékenykedő őstermelők is igénybe vehetik.

Kamat mértéke: 5-8% között (A pontos THM hitelintézetenként változik)

Futamidő: legfeljebb 15 év.

Hitelösszeg: minimum 1 M Ft maximum 1 Mrd Ft.

Saját erő mértéke: költségek legalább 15 %-a.

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

A hitelprogram kiemelt célja a mezőgazdaságban kedvezményes, éven túli forgóeszköz és tenyészállat vásárlás esetén beruházási hitel nyújtása.

A hitel mértéke: maximum 200.000 € (1 év tartási idő)

Kamat: 4-7% (A pontos THM hitelintézetenként változik)

Pályázhat: Őstermelő, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet,

Beadási határidő: a hitelszerződés megkötésére 2013. december 31-ig van lehetőség

Darányi Ignác Terv

Támogatható tevékenységek: építés, gépbeszerzés, eszközbeszerzés

A támogatás mértéke: az összes elszámolható kiadás 65%-a, maximum 50.000.000 Ft

A támogatás jellege: Vissza nem térítendő

Pályázhat, aki: Őstermelő, egyéni vállalkozó, induló vagy működő mikro-, kis- és középvállalkozás

Beadási határidő: 2013. augusztus 31.

A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31. napjáig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. január 31. napjáig nyújtható be Bővebben…