Termelési kapacitás bővítés

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe korszerű termék- vagy
szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének céljából.

Támogatás mértéke: 5 – 500 millió Ft (25% önrész)

Keret: 65 Mrd Ft

Benyújtási határidő: 2017.07.10

Felhívás: http://palyazat.gov.hu/doc/4471

Támogatható tevékenységek:

  • Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem
  • Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
  • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem
  • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
  • Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem

Támogatásban NEM részesíthető:

azon támogatást igénylő részére,

  • Amelynek fejlesztési igénye az mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,
  • Amely mezőgazdasági vállalkozásnak minősül, azaz a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének több, mint 50%-át TEÁOR szerinti mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki;