Erdőszerkezet átalakítás

A támogatás célja: A támogatás célja az erdők természetességének, biológiai sokféleségének, egészségi állapotának javításához kapcsolódó nem termelő beruházások támogatása a leromlott szerkezetű vagy idegenhonos fafajokból álló erdőtársulások tájhonos, adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítása, valamint a megfelelő elegyesség, illetve több szintes állományszerkezet kialakítása révén.

Támogatható tevékenység: A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az alábbi tevékenységek elvégzésére: erdősítéssel, állománykiegészítéssel, fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel, tuskókenéssel történő szerkezetátalakítás;

A támogatás mértéke: 496- 1670 € /ha

Pályázhat, aki: Erdőgazdálkodó

Beadási határidő: 2013. július 2. – 2013. július 31.