Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához

A mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének javításához, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának
elősegítéséhez és a gazdaságok átlagos méretének növeléséhez jövedelempótló típusú támogatást vehet igénybe.

A támogatás mértéke:  Az átadó gazdálkodó számára, havonta a  kötelező legkisebb munkabér 200%-a

Pályázhatnak: 40. életévüket be nem töltött, természetes személyek

Beadási határidő: 2012. december 17. és 2013. január 31.