Komplex vállalati technológia-fejlesztés

Támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés, Infrastrukturális és ingatlan beruházás, Információs technológia fejlesztés, gyártási licenc, know-how, Vállalati HR fejlesztés, Tanácsadás igénybevétele.

A támogatás mértéke: 15-200 M Ft (kiadások max 50%-a)

Pályázhatnak: Közép-magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások

Beadási határidő: 2013. december 2.

Termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez igényelhető támogatás

A támogatás célja, hogy elősegítse a termelői csoportok tagjai termelésének és teljesítményének a piaci követelményekhez való igazítását, az áruk közös forgalmazását.

A támogatás mértéke: A termelési érték 5%-a (maximum 100 000€/év/5év)

Pályázhatnak: Elismert termelői csoportok

Beadási határidő: Évente szeptember 1. és 30. között

Bemutató üzemi programok támogatása

Az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez pályázható forrás áll rendelkezésre, a meghívó részére!

A támogatás mértéke: összes elszámolható kiadás 100%-a, de legfeljebb 15 M Ft.

Pályázhatnak: Őstermelő, Gazdaság, Szövetkezet

Beadási határidő: 2013. szeptember 1-jétől 2014. június 30-ig.

Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram

Forrás-kiegészítőként más elnyert támogatáshoz, kezdő vállalkozásoknak, sőt vállalkozói igazolvány nélkül tevékenykedő őstermelők is igénybe vehetik.

Kamat mértéke: 5-8% között (A pontos THM hitelintézetenként változik)

Futamidő: legfeljebb 15 év.

Hitelösszeg: minimum 1 M Ft maximum 1 Mrd Ft.

Saját erő mértéke: költségek legalább 15 %-a.

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

A hitelprogram kiemelt célja a mezőgazdaságban kedvezményes, éven túli forgóeszköz és tenyészállat vásárlás esetén beruházási hitel nyújtása.

A hitel mértéke: maximum 200.000 € (1 év tartási idő)

Kamat: 4-7% (A pontos THM hitelintézetenként változik)

Pályázhat: Őstermelő, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet,

Beadási határidő: a hitelszerződés megkötésére 2013. december 31-ig van lehetőség

Darányi Ignác Terv

Támogatható tevékenységek: építés, gépbeszerzés, eszközbeszerzés

A támogatás mértéke: az összes elszámolható kiadás 65%-a, maximum 50.000.000 Ft

A támogatás jellege: Vissza nem térítendő

Pályázhat, aki: Őstermelő, egyéni vállalkozó, induló vagy működő mikro-, kis- és középvállalkozás

Beadási határidő: 2013. augusztus 31.

A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31. napjáig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. január 31. napjáig nyújtható be Bővebben…

Megújuló energia-felhasználás támogatás

Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés, valamint helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal.

Beadási határidő: 2013. 05. 31. – 07. 05.

A támogatás összege:  min. 30 M – max. 150 M Ft.

A támogatás mértéke: akár 100%

Megkezdett projektre nem igényelhető támogatás!

Ültetvény telepítés támogatás 2013

A támogatás célja ültetvények telepítésével, meglévő ültetvények korszerűsítésével, a fajtaszerkezet javításával a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése.

A támogatás jellege: Vissza nem térítendő. (Telepítés/újratelepítés/pótlás és termőre fordulásáig történő ápolásához)

A támogatás mértéke:  Az összes elszámolható kiadás 50%, maximum 100 M Ft

Pályázhat, aki: minimum 4 EUME üzemmérettel rendelkező vagy beruházni kívánó termelő (≈4 ha)

Beadási határidő: Évente augusztus 1-augusztus 31. között, a megvalósított és májusban lejelentett ültetvényekhez kapcsolódóan további elszámolások nyújthatók be

Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához

A mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének javításához, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának
elősegítéséhez és a gazdaságok átlagos méretének növeléséhez jövedelempótló típusú támogatást vehet igénybe.

A támogatás mértéke:  Az átadó gazdálkodó számára, havonta a  kötelező legkisebb munkabér 200%-a

Pályázhatnak: 40. életévüket be nem töltött, természetes személyek

Beadási határidő: 2012. december 17. és 2013. január 31.