Vidéki turizmus fejlesztése

Mezőgazdasági termelők induló, vagy már működő szálláshely szolgáltatói tevékenységeinek támogatása

A view of rows of vines in a vineyard from a villa balcony with

A felhívás címe: Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja –Vidéki turizmus fejlesztése
A felhívás kódszáma: VP6-6.4.1–21

A támogatás keretösszege: 50 Mrd Ft

Maximális támogatási összeg: 100 M Ft.

Támogatási intenzitás:

Nem besorolható járásokban: 50%
Kedvezményezett járásokban: 60%
Fejlesztendő járásokban: 70%
Komplex programmal fejlesztendő járásokban: 70%

Járások besorolásának megtekintése

Feltételek:

 • Vidéki térségben működő mezőgazdasági termelő pályázhat:
  • székhelye / telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási helye) legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben volt.*
  • utolsó lezárt évében árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.**

Elszámolható költségek:

 • Kötelezően megvalósítandó:
  • Új szálláshely létesítése (új építés vagy átalakítás)
  • Meglévő szálláshely bővítése/ fejlesztése (akár új épülettel)
 • Önállóan nem támogatható tevékenység: (max 30 M Ft elszámolható költség)
  • Egyéb turisztikai célú épületek/ építmények építése
  • Egyéb turisztikai célú eszközbeszerzés (pl: bútorok)
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
  • Számítástechnikai eszközök (max 1 M Ft elszámolható költség)
  • Út, járda, parkoló (telekhatáron belül)
  • Vagyonvédelem  (pl. kerítés, kamerarendszer)
  • Kiegészítő infrastruktúra (pl. játszótér, kertépítés)
  • Immateriális javak (max 1 M Ft elszámolható költség) (pl. szoftver)

Nem elszámolható költségek:

 • mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások
 • járműbeszerzés
 • kemping szálláshely-, üdülőháztelep szálláshely-, nem üzleti célú szabadidős szálláshely-, közösségi szálláshely-, munkásszálló fejlesztése
 • mobil WC, mobil konténer

Kötelezően benyújtandó mellékletek:

 • Építés/ felújítás esetén: Építészeti-műszaki tervdokumentáció
 • Engedélyköteles tevékenység esetén elegendő az engedélyezési eljárást megindítani
 • Csak szereléssel járó technológiák beszerzése esetén elegendő a technológiai leírás, helyszínrajz, vázrajz.

Benyújtási szakaszhatárok:

 • 2021.12.22.
 • 2022.01.26.
 • 2022.04.21.

Egyéb információk:

Tudjon meg többet!

Információs űrlap kitöltése

Az űrlap kitöltésével:
– részletesebb információkat küldünk;
– ingyenesen előminősítjük;
– ajánlatot teszünk a pályázata elkészítésére.

Keressen minket bizalommal!

Zádor Tamás
pályázatíró
info@agrikonzult.hu
70/574-1202
fehér